Despre agricultură

Agricultura este o îndeletnicire străveche, care s-a născut odată cu ieşirea omului din sălbăticie. Agricultura explică şi dirijează un sistem energetic, în vederea producţiei economice de bunuri pentru hrană, îmbrăcăminte şi industrie. Acest sistem este acelaşi la suprafaţa planetei noastre din punct de vedere calitativ, dar foarte diferenţiat din punct de vedere cantitativ.
În a doua jumătate a sec. XX a fost sesizat un anumit progres în agricultură, datorită mecanizării, chimizării şi irigaţiilor. După 1990 agricultura românească se confruntă cu unele dificultăţi, cum ar fi:
  • Puternica fragmentare a terenurilor agricole
  • Lipsa fondurilor pentru investiţii
  • Dezafectarea sistemelor de irigaţii

Scurt istoric al societăţii

Asociaţii societăţii comerciale Kodagro SRL au decis în anul 2005 constituirea unei exploataţii agricole în judeţul Mureş, iar acest lucru s-a materializat în ianuarie 2006, când s-au pus bazele acestei societăţi. Obiectul de activitate al S.C. KODAGRO S.R.L. este „Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.”.
Pentru început s-a decis arendarea unei suprafeţe de teren in jurul a 200 ha, însă lipsa utilajelor i-a determinat să exploateze doar o parte din terenuri – 62 ha. S-a decis că singura modalitate de a putea eficientiza activitatea productivă este de a realiza investiţii în tehnologie, iar Programul SAPARD părea cel mai bun instrument de atingere a acestor obiective.
Astfel în 2007 s-a reusit accesarea unui program SAPARD prin care s-au achiziţionat utilaje moderne cu o productivitate mare.
Anii următori a avut loc o continuă modernizare a bazei materiale prin achiziția mai multor echipamente prin sistem leasing, pentru o eficientizare a producției strâns legat de creșterea suprafeței exploatate.
Structura culturilor este variată, acoperind principalele cereale și plante tehnice cu o cerere mare pe piaţă:
  • porumb
  • grâu
  • rapiță
  • sfeclă de zahăr
  • floarea soarelui
  • sorg

Structura culturilor 2007-2012

Cultură/An Suprafețe cultivate (Hectare)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Floarea soarelui   30 35 45   102,09
Grâu 33 130 110 85,5 112 232,98
Orz (orzoaică)     32 48,5    
Sorg           48,21
Porumb 60 100 140 168 305 225,11
Rapiță       27 84,6  
Soia 16 22        
Sfeclă de zahăr 19 20 40 65 89 106,97
Plante de nutreț         7 7
TOTAL 128 302 357 439 597 722,35
Copyright© 2012 KODAGRO SRL. Toate drepturile rezervate.   |  Web Design® Footprint Design Târnăveni