"Dezvoltarea societăţii Kodagro Srl"

Kodagro Srl


Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activităţii economice la Kodagro Srl. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
  • menţinerea activităţii pe o perioada de minim 6 luni
  • menţinerea numărului locurilor de munca faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748 lei grant si 89.062,20 lei cofinanţare.

Data începerii proiectului: 06.11.2022
Data finalizării proiectului: 13.12.2022

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020


Anunţ privind finalizarea implementării proiectului "Granturi pentru Capital de Lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar" - Kodagro SRL
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright© 2022 KODAGRO SRL. Toate drepturile rezervate.   |  Web Design® Footprint Design Târnăveni